TEČAJ ZA TURNO KOLESARSKEGA VODNIKA (TKV I)

IMG_5771_copy.jpg23.08.2018

V letu 2018 RRA Zeleni kras v sodelovanju s Komisijo za turno kolesarstvo Planinske zveze Slovenije (KTK PZS) organizira usposabljanje za turno kolesarske vodnike I (TKV I). Udeleženci seminarja po zaključenem seminarju in izpolnitvi vseh obveznosti, ki sledijo uspešnemu zaključku seminarja (izpitna tura pod nadzorom mentorja KTK PZS, poročilo o turi v obliki seminarske naloge v določenem obdobju po seminarju), pridobijo licenco TKV I in s tem status strokovnega kadra Planinske zveze Slovenije.Usposabljanje za TKV I

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli voditi kolesarske ture po zahtevnejšem terenu samostojno, v okviru planinskih društev ali drugih organizacij (turističnih agencij, rekreativnih skupin).

Usposabljanje obsega:

 • sprejemni izpit in preizkusno turo;
 • seminar, teoretični izpit in izpitno turo;
 • seminarsko nalogo in pripravništvo.


Seminar je sestavljen iz dveh delov:

 • kolesarsko-tehničnega dela
 • vodniškega dela.


V prvem delu seminarja je pozornost namenjena tehniki vožnje in servisiranju kolesa, na preizkusni turi pa preverimo fizične in tehnične sposobnosti kandidatov za nadaljnje vodniško usposabljanje. Izveden bo tudi teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj.

V drugem delu seminarja je poudarek na vodniških znanjih, kot je vodenje skupine, orientacija, nudenje prve pomoči ipd. Tečaj se zaključi s teoretičnim izpitom in izpitno turo.

Tečaj bo potekal dva vikenda in sicer od petka do nedelje:

 • 7., 8. in 9. september 2018 na Mašunu,
 • 14., 15. in 16. september 2018 na Mašunu.

Pogoj za udeležbo na tečaju je popolna tehnična oprema turnega kolesarja (gorsko kolo, kolesarske rokavice, čelada, zaščitna očala, nahrbtnik, rešilna folija, komplet prve pomoči, kompas, planinska karta Notranjska s Snežnikom – na voljo v TIC Galerija Postojna, kolesarski komplet za popravila na terenu, GSM telefon). Priporočamo tudi ročni GPS sprejemnik ali GSM telefon z GPS sprejemnikom.

Pogoj za udeležbo na drugem delu tečaja je uspešno opravljena preizkusna tura z zahtevnostjo vzpona do V5 in spusta do S4 (glej http://ktk.pzs.si, rubrika Ture, Lestvice zahtevnosti) in opravljen teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj (glej Prilogo). Vodniki PZS in drugi strokovni kadri PZS, katerih programi vključujejo temeljna planinska znanja, so oproščeni teoretičnega sprejemnega izpita.

Opis profila turno kolesarski vodnik I

Turno kolesarski vodnik I je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javnih cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh in utrjenih gozdnih vlakah, pri čemer zahtevnost spusta ne sme preseči stopnje S4.

Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:

 • splošni pogoji: starost najmanj 18 let, najmanj IV. stopnja šolske izobrazbe, tečaj prve pomoči v obsegu snovi, kot je opisana v učbeniku Planinska šola, članstvo v planinskem društvu ali klubu ki je član PZS, ustrezno zdravstveno stanje;
 • posebni pogoji: uspešno opravljen teoretični sprejemni izpit in preizkusna tura, najmanj 20 samostojnih kolesarskih tur, med katerimi jih vsaj 5 dosega zahtevnost S4.


Pogoji za pridobitev licence TKV I:

 • Kandidat mora biti prisoten na celotnem programu seminarja in v sklopu seminarja opraviti zaključni teoretični preizkus znanja. Po uspešno zaključenem seminarju pridobi status pripravnika TKV I.
 • V času pripravništva mora po zaključku tečaja pod nadzorom mentorja (ki mu ga določi KTK) samostojno organizirati izpitno turo po načelih turnega kolesarstva.
 • V 30 dneh po izpitni turi  napiše v obliki seminarske naloge poročilo o izpitni turi, ki jo pregleda mentor. Mentor poročilo dopolni s svojimi komentarji. V primeru, da je izpitna tura uspešno izvedena, pripravnik TKV I pridobi status TKV I s čimer izpolni pogoje za pripravnika za Turno kolesarskega vodnika I.

 


Prijava mora vsebovati:

 • izpolnjeno prijavnico (KTK01-Prijavnica za TKV);
 • izjavo o zdravstveni primernosti (KTK02-Izjava o zdravstveni primernosti);
 • podpisan pregled opravljenih tur (KTK03-Pregled opravljenih tur);
 • fotokopijo osebnega dokumenta;
 • potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči (lahko dokazujete s fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja);
 • fotokopijo planinske izkaznice s plačano članarino za tekoče leto.

Prijavnico skupaj z ostalimi obrazci pošljite na naslov: RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka oz. v elektronski obliki na elektronski naslov: info@zelenikras.si (pod zadevo vpišite Prijava TKV I).


Skrajni rok za prijave je 24. avgust 2018.

RRA Zeleni kras bo sproti pregledala prispele prijave in kandidatom, ki ustrezajo razpisnim pogojem, poslala po pošti račune in program tečaja. Planinsko društvo oz. posameznik (samoplačnik) mora račun poravnati najkasneje do 5.9.2018.

Za dodatne informacije pišite na e-naslov info@zelenikras.si ali pokličite na tel. (05) 72 12 249.

 

Cena tečaja in plačilni pogoji

Kotizacija za tečaj znaša 180,00 € (z DDV). Vključuje stroške predavanj in gradiva, nezgodnega zavarovanja ter hrane in prenočišča.

Kandidatom, ki ne bodo uspešno opravili preizkusne ture ali teoretičnega sprejemnega izpita in se zato ne bodo mogli udeležiti 2. dela tečaja, se zaračuna celotna kotizacija. Teoretični sprejemni izpit je mogoče enkrat ponavljati, in sicer teden dni po 1. delu tečaja oziroma po dogovoru z vodjo seminarja

RRA Zeleni kras si pridržuje pravico, da kandidat odvodi eno brezplačno vodenje kolesarske ture po predhodnem dogovoru s kandidatom.

 

VABILO ZA PRIJAVO NA TEČAJ ZA TKV1 Zeleni kras 2018.docx

Prijavnica za TKV KTK01.doc

Izjava o zdravsteni primernosti KTK02.docx

Pregled opravljenih tur KTK03.doc