Seznam turističnih ponudnikov Zeleni kras

Destinacija Zeleni kras ima vse potenciale za razvoj zelenega trajnostnega turizma, ki je pot do zadovoljnega obiskovalca, uspešne lokalne skupnosti in zdravega okolja. V letu 2019 smo se zato odločili, da vstopimo v Zeleno shemo slovenskega turizma. 


Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.


V Zeleno shemo so vgrajeni trije stebri trajnostnega razvoja – okoljski, družbeni in gospodarski. Turistične destinacije spodbuja k učinkoviti rabi energije in vode, trajnostne mobilnosti, ozelenitvi turističnih nastanitev, zelenemu naročanju ter prilagajanju na podnebne spremembe. Gre za celosten sklop, ki v lokalnem okolju spodbuja povezovanje akterjev v javnem in zasebnem sektorju ter njihovo skupno delovanje za ohranjanje okolja kot temeljne vrednote v turizmu. Hkrati deluje izobraževalno in obveščevalno tako do notranjih javnosti – podjetij in prebivalcev v lokalni skupnosti, kot do zunanjih javnosti – turistov in drugih akterjev.


Temeljni kapital turističnega razvoja v destinaciji Zeleni kras so zagotovo njene naravne danosti. Ohranjeni naravni viri, bogastvo gozdov, pestrost rastlinskega in živalskega sveta predstavljajo kakovostno okolje za življenje domačinov, posebnosti specifičnega tipa naše pokrajine (kras) pa so glavni razlogi za prihod obiskovalcev. To dragoceno naravno, pa tudi kulturno dediščino želimo ohraniti za prihodnje rodove, hkrati pa omogočiti, da v njej živijo in uživajo, jo spoštujejo in vzdržujejo. 


RDO Zeleni kras se je tako z vstopom v proces pridobitve znaka Slovenia Green zavezala, da se skupaj z vsemi akterji usmerimo v načrtni razvoj turizma, da skupaj uberemo pot trajnostnega razvoja.  
 

                                                               slovenia_green_683250


Seznam turističnih ponudnikov destinacije Zeleni kras

 

Seznam turističnih ponudnikov Zeleni kras

 


 

Strateški dokumenti na področju turizma:

Strategija razvoja turizma destinacije Zeleni kras_2013-2017.pdf

Strateški načrt razvoja Zelenega krasa.pdf

Poslovni model RDO Zeleni kras 2013 - 2017.pdf

Izvedbeni nacrt razvoja Zelenega krasa-končna.pdf

 


 

Turistični ponudniki s trajnostnimi znaki

V destinaciji Zeleni kras smo izjemno ponosni na trajnost, ki jo zasledujejo ponudniki v naši regiji. Pohvalimo se lahko s kar dvema imetnikom prestižnega trajnostnega znaka Green Key, ki sta ga pridobila Penzion Mirjam in Notranjski muzej Postojna.

 

TURISTIČNI PONUDNIK Z ZNAKOM ZELENI KLJUČ - Penzion Mirjam

Na destinaciji Zeleni kras je prvi ponudnik s trajnostnim znakom Penzion Mirjam (Razdrto). 

Pstopek pridobitve certifikata pokriva področja okoljskega upravljanja, vključevanja osebja, informiranost gostov, pranja in čiščenja, odpadkov, energije, hrane in pijače, notranjega okolje, zelenih površin, administracije, aktivnosti v naravi, korporativne družbene odgovornost. 

Izmed trenutno verificiranih okoljskih znakov v Sloveniji, so se Pavlinovi, ki upravljajo s Penzoionom MIrjam, odločili za Zeleni ključ, ki je v največji meri skladen z njihovo vizijo poslovanja in dolgoročnimi načrti trajnostnega razvoja in je vodilni mednarodni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turizmu.

Pridobitev znaka Zeleni ključ je pomembna za našo občino in za celotno turistično ponudbo naše destinacije in države kajti v Sloveniji je bilo podeljenih le 5 zelenih ključev. 

Pavlinovi bodo tako vstopili v mednarodno mrežo z izjemno priložnostjo dodatne promocije in povečan obisk gostov, ki so za storitve pripravljeni plačati več. 

Certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE.

Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Certifikat Zeleni ključ lahko pridobijo hoteli in hostli, manjši nastanitveni obrati, kampi in počitniški parki, kongresni centri, restavracije in turistične atrakcije.

TURISTIČNA ZNAMENITOST Z ZNAKOM ZELENI KLJUČ - NOTRANJSKI MUZEJ POSTOJNA

Notranjski muzej Postojna je sprejel odločitev, da svojo obstoječo ZELENO POLITIKO nagradi, jo tudi formalno umesti v svoje poslovanje ter preveri svoje trajnostno ter okolju in družbi odgovorno delovanje in aktivnosti preko mednarodnih standardov in kriterijev in sicer na način, da smo izvedli postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata ZELENI KLJUČ/GREEN KEY in ga tudi uspešno prejeli. Postali smo prvi muzej z znakom Zeleni ključ.

Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem obiskovalcem, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.  Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno išče nove in trajnostne načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov, zmanjšal vpliv na okolje ter zmanjšali stroški poslovanja v podjetju. Ker so obiskovalci vedno bolj ozaveščeni in informirani glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojega prostega časa  ali za poslovno potovanje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne obiskovalce izjemno privlačna.

 


 

Ključni dokumenti Zelene sheme slovenskega turizma

Podpisane Zelene politike slovenskega turizma

Turistični etični kodeks

Priročnik za pridobitev znaka Slovenia Green

Trajnostni znaki

Predstavitev trajnostnih znakov

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-21

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-21 (ključni poudarki)

 


 

Aktivnosti ZSST:

 

Članki o aktivnostih na področju Zelene sheme slovenskega turizma Zeleni kras

Analize :

Svetovni dan vode 2020


 

Zelene iskrice Zelenega krasa

Zelene iskrice predstavljajo poziv obiskovalcev destinacije k trajnostnemu ravnanju. Turistični ponudniki so vabljeni k predstavitvi omenjenih pozivov, zaželeno je, da jih predstavijo gostom svojih nastanitvenih kapacitet ter jih kot vzorni zgledi tudi zasledujejo in izvajajo. 

 

Zelene iskrice (SLO)

Zelene iskrice (ANG)

Zelene iskrice (NEM)

Zelene iskrice (ITA)

 


Nasveti in priporočila za trajnostno obiskovanje destinacije Zeleni kras

Vsi turistični ponudniki destinacije Zeleni kras in turistično informacijski centri ste vljudno vabljeni k delitvi sledečih nasvetov in priporočil za trajnostno obiskovanje destinacije Zeleni kras. Pri tem vaše obiskovalce in goste seznanite z načeli, ki bodo prispevali k ohranitvi narave in kulture naše destinacije.

Tips for responsible travelers

Soustvarjajte našo zeleno zgodbo