Zelena shema slovenskega turizma

Destinacija Zeleni kras se je 2019 vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma, od leta 2020 pa je nosilka bronastega znaka Slovenia Green Destination, ki izkazuje, da smo okolju in družbi prijazna destinacija.  

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.


V Zeleno shemo so vgrajeni trije stebri trajnostnega razvoja – okoljski, družbeni in gospodarski. Turistične destinacije spodbuja k učinkoviti rabi energije in vode, trajnostne mobilnosti, ozelenitvi turističnih nastanitev, zelenemu naročanju ter prilagajanju na podnebne spremembe. Gre za celosten sklop, ki v lokalnem okolju spodbuja povezovanje akterjev v javnem in zasebnem sektorju ter njihovo skupno delovanje za ohranjanje okolja kot temeljne vrednote v turizmu. Hkrati deluje izobraževalno in obveščevalno tako do notranjih javnosti – podjetij in prebivalcev v lokalni skupnosti, kot do zunanjih javnosti – turistov in drugih akterjev.


Temeljni kapital turističnega razvoja v destinaciji Zeleni kras so zagotovo njene naravne danosti. Ohranjeni naravni viri, bogastvo gozdov, pestrost rastlinskega in živalskega sveta predstavljajo kakovostno okolje za življenje domačinov, posebnosti specifičnega tipa naše pokrajine (kras) pa so glavni razlogi za prihod obiskovalcev. To dragoceno naravno, pa tudi kulturno dediščino želimo ohraniti za prihodnje rodove, hkrati pa omogočiti, da v njej živijo in uživajo, jo spoštujejo in vzdržujejo. 


RDO Zeleni kras se je tako z vstopom v proces pridobitve znaka Slovenia Green zavezala, da se skupaj z vsemi akterji usmerimo v načrtni razvoj turizma, da skupaj uberemo pot trajnostnega razvoja.  
 

                                                               slovenia_green_683250


Seznam turističnih ponudnikov destinacije Zeleni kras

 

Seznam turističnih ponudnikov Zeleni kras

 


 

Aktualni strateški dokumenti na področju turizma:

 

Strategija razvoja turizma v destinaciji Zeleni kras (2022-2027).pdf

 

Pretekli dokumenti:

Strategija razvoja turizma destinacije Zeleni kras_2013-2017.pdf

Strateški načrt razvoja Zelenega krasa.pdf

Poslovni model RDO Zeleni kras 2013 - 2017.pdf

Izvedbeni nacrt razvoja Zelenega krasa-končna.pdf

 


 

Turistični ponudniki s trajnostnimi znaki

V destinaciji Zeleni kras smo izjemno ponosni na trajnost, ki jo zasledujejo ponudniki v naši regiji. Pohvalimo se lahko s kar tremi imetniki prestižnega trajnostnega znaka Green Key, ki so ga pridobili Penzion Mirjam, Notranjski muzej Postojna in Počitniška hiša Belakapa. Poleg Green Key imamo v destinaciji Zeleni kras ponudnike, ki so svoje nastanitvene in gostinske obrate certificitali z EU Marjetico - znakom EU ecolabel in sicer Hotel center v Postojni in Gostilna Triglav v Ilirski Bistrici.

 

TURISTIČNI PONUDNIK Z ZNAKOM ZELENI KLJUČ - Penzion Mirjam

Na destinaciji Zeleni kras je prvi ponudnik s trajnostnim znakom Penzion Mirjam (Razdrto). 

Pstopek pridobitve certifikata pokriva področja okoljskega upravljanja, vključevanja osebja, informiranost gostov, pranja in čiščenja, odpadkov, energije, hrane in pijače, notranjega okolje, zelenih površin, administracije, aktivnosti v naravi, korporativne družbene odgovornost. 

Izmed trenutno verificiranih okoljskih znakov v Sloveniji, so se Pavlinovi, ki upravljajo s Penzoionom MIrjam, odločili za Zeleni ključ, ki je v največji meri skladen z njihovo vizijo poslovanja in dolgoročnimi načrti trajnostnega razvoja in je vodilni mednarodni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turizmu.

Pridobitev znaka Zeleni ključ je pomembna za našo občino in za celotno turistično ponudbo naše destinacije in države kajti v Sloveniji je bilo podeljenih le 5 zelenih ključev. 

Pavlinovi bodo tako vstopili v mednarodno mrežo z izjemno priložnostjo dodatne promocije in povečan obisk gostov, ki so za storitve pripravljeni plačati več. 

Certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE.

Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Certifikat Zeleni ključ lahko pridobijo hoteli in hostli, manjši nastanitveni obrati, kampi in počitniški parki, kongresni centri, restavracije in turistične atrakcije.

TURISTIČNA ZNAMENITOST Z ZNAKOM ZELENI KLJUČ - NOTRANJSKI MUZEJ POSTOJNA

Notranjski muzej Postojna je sprejel odločitev, da svojo obstoječo ZELENO POLITIKO nagradi, jo tudi formalno umesti v svoje poslovanje ter preveri svoje trajnostno ter okolju in družbi odgovorno delovanje in aktivnosti preko mednarodnih standardov in kriterijev in sicer na način, da smo izvedli postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata ZELENI KLJUČ/GREEN KEY in ga tudi uspešno prejeli. Postali smo prvi muzej z znakom Zeleni ključ.

Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem obiskovalcem, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.  Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno išče nove in trajnostne načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov, zmanjšal vpliv na okolje ter zmanjšali stroški poslovanja v podjetju. Ker so obiskovalci vedno bolj ozaveščeni in informirani glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojega prostega časa  ali za poslovno potovanje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne obiskovalce izjemno privlačna.

TURISTIČNI  PONUDNIK Z ZNAKOM EU ECOLABEL - GOSTILNA IN PIZERIJA TRIGLAV ILIRSKA BISTRICA

V privlačno urejeni gostilni Triglav v starem mestnem jedru Ilirske Bistrice so se odločili za energetsko prenovo objekta in pridobitev certifikata na področju trajnosti. POleg kulinarične ponudbe nudijo tudi  izjemna lokacija, prijazno in mirno okolje, lepo urejene nastanitvene kapacitete, ki jih sestavljajo na novo opremljeni apartmaji in dvoposteljne sobe.

Na objektu se je del obstoječega sistema ogrevanja nadomestil z novim in sicer novo toplotno črpalko zrak-voda moči okrog 16 kW. Za lažje delovanje črpalke in zaradi prilagoditve na temperaturni režim toplotne črpalke se je namestilo novo talno gretje. Stare kotličke se ja nadomestilo z novimi varčnejšimi vgradnimi kotlički, namestile so se varčnejše pipe na umivalnike. Na novo se je izlolirala streha mansarde nad gostilno – torej se je energetsko saniral le del ovoja stavbe, to je streha. Na streho mansarde se je namestilo toplotno izolacijo 26 cm iz mineralne volne in strop zaprlo z raster stropom. V mansardnem delu se je zamenjalo 6 strešnih oken. V objektu so se namestile energijsko učinkovite LED sijalke oz. svetila – zamenjalo se je približno 90 svetil.

 

TURISTIČNI  PONUDNIK Z ZNAKOM EU ECOLABEL - HOTEL CENTER POSTOJNA

Hotel Center je z notranjostjo, ki je bila v celoti prenovljena leta 2018, le 10 minut hoje oddaljena od svetovno znane Postojnske jame. Opremljen je v izvirnem slovenskem slogu in ponuja prostorne sobe večinoma z brezplačnim dostopom do interneta. Hotel stoji v naravnem okolju in ima dobro lokacijo za raziskovanje okolice z izposojo koles ali peš. Turistične informacije hotela Center vam bodo v pomoč pri organizaciji dejavnosti, vključno s kolesarjenjem in pohodniškimi počitnicami. Hotel Center ponuja masaže, na voljo pa je tudi finska savna.

 

TURISTIČNI PONUDNIK Z ZNAKOM ZELENI KLJUČ - POČITNIŠKA HIŠA BELAKAPA

Pred kratkim je mednarodno priznan trajnostni znak GREEN KEY prejel še en turistični ponudnik iz naše destinacije Zeleni kras. Gre za počitniško hišo Belakapa iz Kosez v občini Ilirska Bistrica, ki je trajnostni znak Green Key pridobila po kriterijih za namestitve. To ji omogoča, da pridobi tudi znak SLOVENIA GREEN ACCOMMODATION, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija v okviru Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST).

BELAKAPA s svojim trajnostnim poslovanjem, ki je bilo potrjeno tudi s pridobitvijo omenjenega trajnostnega znaka, soustvarja zeleno zgodbo trajnostnega turizma v naši destinaciji. 

Lastnika Sonja Prosen in Andrej Bergoč, ki sta v avtentičnem slogu in z veliko mero občutka za podrobnosti preuredila nekdanjo zapuščeno hišo v Kosezah (nahaja se ob glavni cesti Ilirska- Bistrica-Jelšane), sta se še pred odprtjem počitniške hiše odločila, da svojo zeleno usmerjenost tudi formalno umestita v svoje poslovanje. Tako sta se odločila za postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata ZELENI KLJUČ / GREEN KEY.

Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični panogi. Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vse gostom, da z izbiro certificirane turistične namestitve neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Kriteriji za namestitev pokrivajo 13 področij, med njimi okoljsko upravljanje, vključenost osebja, informiranje gostov, voda, pranje in čiščenje, odpadki, energija, hrana in pijača, zelene površine itd. 

Hiša Grofičevih, kot se je nekoč imenovala,  je bila ena prvih hiš v Kosezah, zgrajena daljnega leta 1767. Lastnika sta jo prenovila in poskrbela, da nudi vse udobje, ki ga potrebuje današnji popotnik. Bela Kapa je ime dobila po bližnjem Snežniku, katerega vrh še dolgo v pomlad ohranja zasneženo, belo podobo. 

Izvirna nastanitev, ki sprejme do 8 oseb, je odlično izhodišče za  izlete v bližnjo prvinsko naravo ali do bližnjih znamenitosti. Namestitev bo v kratkem dopolnila trgovinica lokalnih izdelkov (Andrejev med in Sonjini izdelki iz zelišč in rož). 

Belakapa je zelo dobrodošla pridobitev za trajnostno usmerjen regijski turizem in omogoča, da turisti  na destinaciji Zeleni kras ostajajo dlje časa.

 


 

Ključni dokumenti Zelene sheme slovenskega turizma

 

Podpisane Zelene politike slovenskega turizma

Turistični etični kodeks

Priročnik Slovenia Green 2023

Trajnostni znaki

Predstavitev trajnostnih znakov

Strategija slovenskega turizma 2022-2028


 

Aktivnosti destinacije Zeleni kras za ZSST:

 

PR Zeleni kras ostaja slovenska zelena destinacija

 

Kliping o aktivnostih destinacije Zeleni kras (do 2023)

Analize :

Svetovni dan vode 2020


 

Zelene iskrice Zelenega krasa

Zelene iskrice predstavljajo poziv obiskovalcev destinacije k trajnostnemu ravnanju. Turistični ponudniki so vabljeni k predstavitvi omenjenih pozivov, zaželeno je, da jih predstavijo gostom svojih nastanitvenih kapacitet ter jih kot vzorni zgledi tudi zasledujejo in izvajajo. 

 

Zelene iskrice (SLO)

Zelene iskrice (ANG)

Zelene iskrice (NEM)

Zelene iskrice (ITA)

 


 

Nasveti in priporočila za trajnostno obiskovanje destinacije Zeleni kras

 

Vsi turistični ponudniki destinacije Zeleni kras in turistično informacijski centri ste vljudno vabljeni k delitvi sledečih nasvetov in priporočil za trajnostno obiskovanje destinacije Zeleni kras. Pri tem vaše obiskovalce in goste seznanite z načeli, ki bodo prispevali k ohranitvi narave in kulture naše destinacije.

Tips for responsible travelers

Soustvarjajte našo zeleno zgodbo

ENG_Cocreate our green story.pdf

Etični kodeks lokalnih turističnih vodnikov, turističnih agenij in organizatorjev potovanj za destinacijo Zeleni kras

https://www.nomadasaurus.com/10-ways-to-be-a-responsible-traveller/