Projekt Zeleni kras 4.0

Prijavitelj: RRA Zeleni kras d.o.o.
Naziv operacije: Razvoj in promocija turistične ponudbe destinacije Zeleni kras
Skrajšan naziv operacije: Zeleni kras 4.0

Skupna načrtovana vrednost operacije: 224.962,80 EUR (brez DDV) , skupna načrtovana vrednost sofinanciranja in stopnja financiranja: 202.223,52 EUR (brez DDV) , kar znaša 90% skupne načrtovane vrednosti operacije.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

OPIS operacije:
RRA Zeleni kras d.o.o. se je prijavil na razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije. Namen le-tega je spodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. Z operacijo bomo nadgradili turistično ponudbo vodilne destinacije Zeleni kras in okrepili digitalno promocijo turističnih produktov in ponudbe na destinaciji na tujih trgih.

Cilji operacije:

  • Oblikovati konkurenčne, trajnostno naravnane turistične produkte (pohodništvo – Via Dinarica, Kolesarjenje).
  • Povečati število nočitev na destinaciji /Povečati število obiskovalcev na destinaciji.
  • Podaljšati povprečno dolžino bivanja na destinaciji.
  • Povečati prepoznavnost destinacije kot zelene in aktivne turistične destinacije skozi digitalno promocijo trajnostno naravnanih produktov preko spletnih orodij in kanalov socialnih omrežij.

Aktivnosti / pričakovani rezultati:

  • vzpostavitev turističnih produktov: pohodništvo – Via Dinarica, Kolesarjenje, Gastronomija skozi produkt Kulinarična 5-zvezdična doživetja v naravi; usposabljanje in prenos dobrih praks za nadgradnjo produktov,
  • izdelava promocijskih fotografij za turistične produkte in 360°posnetkov top atrakcij za potrebe digitalne promocije na tujih trgih,
  • izdelava promocijskih filmov za turistične produkte za potrebe digitalne promocije na tujih trgih,
  • nakup in implementacija rezervacijskega sistema za rezervacijo turističnih produktov, storitev preko spletne strani www.zelenikras.si,
  • večja prisotnost na socialnih omrežjih,
  • spletno oglaševanje na tujih trgih.

 

 

eun

www.eu-skladi.si