Ocenjevanje nastanitvenih obratov

31.08.2018

VABILO K UDELEŽBI NA STROKOVNEM USPOSABLJANJU ZA OCENJEVANJE NASTANITVENIH OBRATOV

V skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/2018), ki stopi v veljavo 1. oktobra 2018, vpeljujemo v Sloveniji nov sistem kategorizacije nastanitvenih obratov, katerega ključna novost je uvedba standardov Hotelstars za hotele in posodobitev standardov za ostale nastanitvene obrate. Vsi nastanitveni obrati bodo morali kategorijo nastanitvenega obrata uskladiti z določbami tega pravilnika v roku pol leta od uveljavitve pravilnika, razen nastanitveni obrati, ki jim je kategorijo dodelil ocenjevalec nastanitvenih obratov – le-tem velja kategorija do izteka veljavnosti.

 

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj z Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Maribor (VSGT) pripravljamo strokovno usposabljanje za ocenjevanje nastanitvenih obratov, katerega namen je udeležence seznaniti z normativnim okvirom na področju gostinstva in turizma ter novimi standardi kategorizacije nastanitvenih obratov, s poudarkom na standardih Hotelstars. Udeleženci, ki bodo opravili celotno usposabljanje, bodo pridobili ustrezno strokovno teoretično in praktično znanje s tega področja.

 

 

 1. VSEBINSKI IN ČASOVNI OKVIR USPOSABLJANJA

 

Usposabljanje je sestavljeno iz dveh delov (možna udeležba zgolj na I. delu ali na obeh delih):

 

I. DEL PROGRAMA – namenjeno tako strokovni kot tudi širši javnosti in vključuje strokovno teoretično usposabljanje za ocenjevanje nastanitvenih obratov.

 

Potekalo bo v ponedeljek, 17.9.2018, od 9.00 do 17.30.

Lokacija: VSGT, Cafova 7, Maribor

 

Najvišje število udeležencev: 145

 

Udeleženci, ki bi želeli pridobiti strokovno teoretično znanje (normativni okvir s področja gostinstva in turizma, s poudarkom na kategorizaciji nastanitvenih obratov; predstavitev sistema Hotelstars; interpretacija kriterijev Hotelstars) se udeležijo zgolj I. dela usposabljanja.

 

 

II. DEL PROGRAMA – namenjeno strokovni javnosti in vključuje strokovno teoretično in praktično usposabljanje ter preverjanje strokovne usposobljenosti.

 

Potekalo bo od ponedeljka, 17.9.2018 (od 9.00 do 19.30), do torka, 18.9.2018 (Skupina A: od 8.30 do 12.30; Skupina B: od 14.00 do 18.00).

 

Lokacija: VSGT, Cafova 7, Maribor;

izbran hotel v Mariboru

 

Udeleženci, ki bi želeli pridobiti teoretično in praktično znanje (poleg strokovno teoretičnega znanja se udeleženci usposobijo tudi za elektronsko kategorizacijo nastanitvenih obratov, s praktično ocenitvijo nastanitvenega hotela ter opravijo preizkus strokovne usposobljenosti) se udeležijo I. in II. dela usposabljanja.

 

Določitev prednostnih vstopnih pogojev za udeležbo na II. delu programa usposabljanja:

 

Zaradi zagotovitve kakovostne izvedbe programa je število udeležencev omejeno na največ 20 udeležencev.

 

Pri prijavi bodo imeli prednost kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

 • najmanj visokošolska stopnja izobrazbe,
 • vsaj šest let delovnih izkušenj v gostinsko-nastanitveni dejavnosti.

 

V primeru, da bi bilo prijavljenih več kot 20 kandidatov, ki bi izpolnjevali zgoraj navedene pogoje, se bo upošteval vrstni red prijav glede na datum in uro prijave na usposabljanje.

 

 

 1. PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

 

I. del programa obsega naslednja vsebinska področja:

 

 1. Strokovna teorija
  1. Normativni okvir slovenskega turizma                                                                                                     Zakonodaja s področja gostinstva in turizma                                                                                                                   Pravilnik o kategorizaciji (brez interpretacije kriterijev) Predstavitev sistema Hotelstars Interpretacija kriterijev  Hotelstars, 1. in 2. del

Izvaja se v obliki predavanj.

 

II. del programa obsega naslednja vsebinska področja:

 1. Praktični del v obliki delavnic poteka v dveh delih:
  1. Predstavitev elektronskega sistema kategorizacije

Prvi del se izvaja v obliki delavnice v skupini do 20 udeležencev. Udeleženci podrobneje spoznajo elektronski sistem kategorizacije nastanitvenih obratov.  

 1. Interpretacija kriterijev v praksi

Drugi del zajema obisk hotela****, kjer kandidati v manjših skupinah (2 X 2 hkratni skupini z vsaka po 5 udeležencev) poskusno določijo kategorijo nastanitvenega obrata.

 

 

 1. PREVERJANJE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI (namenjeno kandidatom, ki so se udeležili I. in II. dela usposabljanja)

Po zaključenem programu strokovnega usposabljanja (I. in II. dela programa) kandidat lahko pristopi k preverjanju strokovne usposobljenosti.

Preverjanje zajema:

 • testno oceno izbranega nastanitvenega obrata – kandidat samostojno izvede kategorizacijo izbranega nastanitvenega obrata, ki ga določi sam (izbiro sporoči najkasneje do srede, 19.9.2018 do 12. ure) in potrdi strokovna komisija. Izdelati mora poročilo in podati predlog kategorije (do 24. 9. 2018 do 24. ure). Izdelek preveri strokovna komisija.
 • pisni preizkus znanja (25. 9. 2018 v prostorih MGRT).

 

 1. DOLOČITEV VIŠINE KOTIZACIJE ZA UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA

 

Kandidati za usposabljanje so dolžni pred začetkom usposabljanja oziroma najkasneje do ponedeljka, 10. 9.2018, poravnati kotizacijo v višini:

 • 100,00 EUR (brez DDV za zavezance za plačilo DDV) za udeležence, ki se bodo udeležili I. dela programa (brez potrdila o opravljenem preverjanju usposobljenosti),
 • 600,00 EUR (brez DDV za zavezance za plačilo DDV) za udeležence, ki se bodo udeležili I. in II. dela programa (s potrdilom o opravljenem preverjanju usposobljenosti).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo si pridržuje pravico, da program po potrebi spreminja (morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani ministrstva).

 1. PRIJAVE

 

Prosimo vas, da izpolnjeno in potrjeno prijavnico (priložena v e-pošti v ločenem dokumentu) posredujete na elektronski naslov irena.likar-kotnik@vsgt-mb.si najkasneje do srede, 12. 9. 2018, do 12. ure.

 

V najkrajšem možnem času vam bomo na vaš elektronski naslov posredovali račun z rokom plačila najkasneje do petka, 14. 9. 2018, do 12. ure.

 

Vabilo_usposabljanje_ocenjevanje nastanitvenih obratov.doc

Prijavnica-ocenjevanje NO.docx