PENZION MIRJAM - NOSILEC ZNAKA ZELENI KLJUČ

Datum: 01 januar 2020

Na destinaciji Zeleni kras je prvi ponudnik s trajnostnim znakom Penzion Mirjam (Razdrto).

Na destinaciji Zeleni kras je prvi ponudnik s trajnostnim znakom Penzion Mirjam (Razdrto). 

Pstopek pridobitve certifikata pokriva področja okoljskega upravljanja, vključevanja osebja, informiranost gostov, pranja in čiščenja, odpadkov, energije, hrane in pijače, notranjega okolje, zelenih površin, administracije, aktivnosti v naravi, korporativne družbene odgovornost. 

Izmed trenutno verificiranih okoljskih znakov v Sloveniji, so se Pavlinovi, ki upravljajo s Penzoionom MIrjam, odločili za Zeleni ključ, ki je v največji meri skladen z njihovo vizijo poslovanja in dolgoročnimi načrti trajnostnega razvoja in je vodilni mednarodni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turizmu.

Pridobitev znaka Zeleni ključ je pomembna za našo občino in za celotno turistično ponudbo naše destinacije in države kajti v Sloveniji je bilo podeljenih le 5 zelenih ključev. 

Pavlinovi bodo tako vstopili v mednarodno mrežo z izjemno priložnostjo dodatne promocije in povečan obisk gostov, ki so za storitve pripravljeni plačati več. 

Certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE.

Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Certifikat Zeleni ključ lahko pridobijo hoteli in hostli, manjši nastanitveni obrati, kampi in počitniški parki, kongresni centri, restavracije in turistične atrakcije.