Notranjski muzej Postojna pridobil trajnostni znak Green Key

Datum: 01 april 2020

Notranjski muzej Postojna je sprejel odločitev, da svojo obstoječo ZELENO POLITIKO nagradi, jo tudi formalno umesti v svoje poslovanje ter preveri svoje trajnostno ter okolju in družbi odgovorno delovanje in aktivnosti preko mednarodnih standardov in kriterijev in sicer na način, da smo izvedli postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata ZELENI KLJUČ/GREEN KEY in ga tudi uspešno prejeli.

 

S pridobitvijo znaka trajnostnega znaka Green Key in Green Attraction se je

NOTRANJSKI MUZEJ POSTOJNA

na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicioniral kot okolju in družbi prijazni muzej

 

 

Spoštovani,

 

Notranjski muzej Postojna je sprejel odločitev, da svojo obstoječo ZELENO POLITIKO nagradi, jo tudi formalno umesti v svoje poslovanje ter preveri svoje trajnostno ter okolju in družbi odgovorno delovanje in aktivnosti preko mednarodnih standardov in kriterijev in sicer na način, da smo izvedli postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata ZELENI KLJUČ/GREEN KEY in ga tudi uspešno prejeli.

 

Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem obiskovalcem, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.  Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno išče nove in trajnostne načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov, zmanjšal vpliv na okolje ter zmanjšali stroški poslovanja v podjetju. Ker so obiskovalci vedno bolj ozaveščeni in informirani glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojega prostega časa  ali za poslovno potovanje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne obiskovalce izjemno privlačna.

 

Pridobitev okoljskega znaka Zeleni ključ, pomeni za naš muzej tudi dodatni vir promocije, saj potencialnim obiskovalcem pove, da muzej izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno, učinkovito in organizirano izboljšuje svoje trajnostno poslovanje.

 

Kriteriji za atrakcije, po katerih bomo ocenjeni – certificirani, pokrivajo 13 področij v obratu 1 OKOLJSKO UPRAVLJANJE, 2 VKLJUČENOST OSEBJA, 3 INFORMIRANJE OBISKOVALCEV, 4 VODA, 5 PRANJE IN ČIŠČENJE, 6 ODPADKI, 7 ENERGIJA, 8 HRANA IN PIJAČA, 9 NOTRANJE OKOLJE, 10 ZELENE POVRŠINE, 11 KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST, 12 AKTIVNOSTI V NARAVI, 13 ADMINISTRACIJA.

 

 

V okviru področja okoljsko upravljanje smo med drugim dokazali tudi aktivno obojestransko sodelovanje z lokalno skupnostjo. To sodelovanje je hkrati predpogoj za umestitev lokalnih skupnosti ter turističnih ponudnikov v sistem Zelene sheme slovenskega turizma – ZSST, ki je nacionalni program in certifikacijska shema pod krovno znamko SLOVENIA GREEN, ki:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Po pridobitvi znaka Green Key - enega izmed v ZSST priznanih mednarodno veljavnih trajnostnih ali okoljskih znakov ter podpisu ZELENE POLITIKE SLOVENSKEGA TURIZMA je Notranjski muzej Postojna  izpolnil tudi pogoje za vstop v omenjeno shemo ter pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green Attraction. To medsebojno sodelovanje z lokalno skupnostjo je tudi pomembno merilo pri ocenjevanju same destinacije za pridobitev znaka GREEN, ki je morala ob vstopu v ta sistem – GREEN DESTINATION,  prav tako dokazati, da sodeluje, usposablja in spodbuja turistično gospodarstvo glede trajnostnega poslovanja. 

 

Verjamemo, da bomo s pobudami in spodbudami na področju trajnostnega razvoj okolja in družbe tudi soustvarjali trajnostni razvoj naše lokalne, regionalne in vseslovenske skupnosti.

 

Postojna, 01.04.2020                                                                                                                                                   

 

Tina Poljšak, Vodja OE Notranjski muzej Postojna