Posebne zgodbe Cerkniškega jezera

Datum: 21 september 2020

Presihanje ni edina posebnost Cerkniškega jezera. Spoznaje še ostale elemente, ki delajo to območje pestro in zanimivo za obisk.

Lesene drsalke

Posebnost med transportnimi sredstvi so brez dvoma drsalke in z njimi povezan starodavni način drsanja na Cerkniškem jezeru. Prebivalci objezerskih vasi so poznali tri vrste drsalk: na Dolenjem Jezeru so jih imenovali plohki, na Otoku šmrklje, v Lazah sm’či. Na ročno stesano debelejšo desko –plohek – so na sprednjo stran nasadili dve kovinski žici (šini), na plohek pa pribili jermen (iz gurte – usnjen ali gumijast), v katerega se zatakne čevelj. Za drsanje je bila potrebna še približno 2 m dolga palica špicarica ali šila. Drsalec jo je držal med nogami in se je z njo poganjal.

Na Gorenjem Jezeru so drsalkam dodali še opetni jermen, imenovali pa so jih hrplje. Domačini so hrplje s špicaricami, ki so imele na koncu oster žebelj, uporabljali nekako do leta 1970.

V Jezerskem hramu v Dolenjem Jezeru si v okviru EXPLORE THE WONDERNATURE programa izdelate svoj par starih lesenih drsalk. Če boste tu v mrzli zimi jih lahko nato tudi preizkusite na zaledenelem jezeru.

Explore the wondernature (foto Miha Skrt) plovba po Cerkniškem jezeru drevak.jpg

Jezerski čoln – drevak

Do današnjih dni se je na presihajočem Cerkniškem jezeru  najmanj od časa Valvasorja (1641-1693) ohranil v rabi tradicionalni čoln drevak.  Narejen je iz debla avtohtonega drevesa jelka. Iz enega debla je jezerci človek razločil dve stranici in jih izdolbel, med njiju pa je vpel iz drugega drevesa izžagan sprednji in zadnji krivec ter plohe za dno čolna. Raznovrstnost čolnov priča o znanju, spretnosti in domiselnosti, pridobljenih s stoletnimi izkušnjami preprostega jezerca.

Drevak je bil vsestransko uporaben, saj je bil primeren za vožnjo oziroma drsenje po nizki vodi med rastlinjem (trstičjem). Prebivalci Otoka, Dolenjega Jezera in Laz brez čolna sploh ne bi mogli preživeti; pred drugo svetovno vojno je bilo tu več kot 70 čolnov za prevoz ljudi, lesa, živine, žita, sena idr. Domačije v Dolenjem Jezeru in na Otoku so imele tudi po  dva drevaka, enega za tovorjenje v dolžini tudi do 12 m in enega za prevoz ljudi dolžine okrog 7 m.

Drevak je bil pomemben tudi v družbenem in duhovnem življenju jezercev, saj je marsikoga peljal k krstu, poroki ali zadnjemu počitku. Nepogrešljiv je bil tudi ob šegah v prazničnem letu. Staro znanje izdelovanja, vzdrževanja in veslanja poznajo le še redki.  Dva mojstra pa sta vendarle še aktivna in imata tudi delavnico izdelovanja drevaka.

V EXPLORE THE WONDERNATURE programu ju lahko spoznate in njima doživite izkušnjo spretnosti izdelovanja in vožnje z drevakom po jezeru.