Turistična vodnica Alenka Veber

Turistična vodnica Alenka Veber

 

Alenka Veber, doma iz Babnega Polja na Notranjskem, je avtorica več sto poljudnih prispevkov o slovenski kulturni in naravni dediščini, predvsem pa je ljubiteljska etnologinja, fotografinja in turistična vodnica, mentorica študijskih krožkov ter predavateljica. Po izobrazbi je diplomirana socialna delavka, od oktobra 1991 do aprila 2018 pa je bila redno zaposlena kot urednica knjižnih izdaj pri najstarejši slovenski založbi, Celjski Mohorjevi družbi.

 

Leta 2018 se je po tridesetih letih življenja in dela v Ljubljani – in petintridesetih letih domotožja – odločila, da se za stalno vrne v domače Babno Polje in se v celoti posveti delu v zavodu, ki ga je ustanovila leta 2011.

 

Ta nevladni in neprofitni zavod je poimenovala po domačijskem imenu hiše, v kateri je odraščala: Zavod Rihtarjeva domačija, zavod za izobraževanje, kulturo, razvedrilno in rekreacijsko dejavnost ter turizem.

 

Zavod se ukvarja z delom na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, turizma, interpretiranja in ohranjanja kulturne in naravne dediščine, trajnostnega razvoja podeželja in sožitja z naravo, organizacijo prostočasnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti ter kulturno, raziskovalno, založniško, informacijsko in komunikacijsko dejavnostjo.

 

Namen zavoda je pomagati ljudem in drugim organizacijam pri doseganju izboljšanja kvalitete življenja na telesni, duševni in duhovni ravni. To skuša zavod doseči z organizacijo izobraževalnih prireditev, organiziranjem priložnostnih muzejskih razstav, vodenjem strokovnih ekskurzij in pohodov, s predavanji ter z izdajanjem in založništvom publikacij s področja kulture, naravne dediščine, etnologije, antropologije, zgodovine, ekologije in turizma.

 

 

 

Prijave na izlete in dodatne informacije:

 

Zavod Rihtarjeva domačija

Babno Polje 67

1386 Stari trg pri Ložu

gsm  041 260 985

info@rihtarjeva-domacija.si

www.rihtarjeva-domacija.si

 

Besedilo Alenka Veber

Fotografije Ivan Kebe in Alenka Veber, Copyright Zavod Rihtarjeva domačija

Info

T: 041 260 985
E:
www.rihtarjeva-domacija.si

45.645404,14.549190

Dodaj v moj izlet