Zgodba o risu

Datum: 21 september 2020

Ris je ena izmed najbolj izmuzljivih živali Zelenega krasa in Dinarskih gozdov.

Dinarsko-JV alpska populacija risa je izumrla v začetku 20. stoletja. Glavni razlogi za to so bili lov, izguba habitatov in pomanjkanja plena. Ponovno je bila doseljena leta 1973, s preselitvijo 6 živali iz slovaškega dela Karpatov v Slovenijo. Doselitev je bila na začetku zelo uspešna, po nekaj desetletjih pa se je populacija začela zmanjševati. V zadnjih treh letih se z evropskim projektom LIFE LYNX risa ponovno naseljuje v Slovenijo in na Hrvaško.

Do sedaj so v dinarske gozdove preselili sedem risov. Goruja, Doruja, Katalina, Alojzija in Borisa so preselili iz Romunije, v letu 2020 pa sta s Slovaške prišla Pino in Maks. V proces doselitve risov je bilo vključenih veliko ljudi, ki je vložilo ogromno energije, da je vse potekalo brez težav. 

Vendar je to le uvodni korak k glavnemu cilju projekta – imeti potomce preseljenih in domačih živali. Risu Goruju je to uspelo že v prvem letu po preselitvi! Risinja Mala je njegova potomka in je čudovit simbol svetlejše prihodnosti dinarske populacije risa. V programu EXPLORE THE WONDERNATURE boste lahko spoznali zgodbe doseljenih risov, v Nacionalnem parku Risnjak pa boste lahko prisluhnili tudi posebni zgodbi o risu Martinu, ki so ga kot zapuščenega mladiča našli hrvaški lovci in ga v Risnjaku uspešno pripravili na samostojno življenje v naravi.

 

več info na SPLETNI STRANI LIFE LYNX