Tečaj za lokalne turistične vodnike Zeleni kras 2019

IMG_3381_pop.jpg16.01.2019

VABILO NA

TEČAJ ZA

LOKALNE TURISTIČNE VODNIKE

ZELENI KRAS

 

RRA Zeleni kras organizira tečaj za lokalne turistične vodnike na območju destinacije Zeleni kras.

Tečaj je pogoj za pridobitev ali obnovitev licence lokalnega turističnega vodnika, ki jo podeljujejo občine Primorsko-notranjske regije. Tečaj se začne 5. februarja 2019 in se zaključi 30.3.2019 (izpitna tura).

 

Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do 28.1.2019 na naslov info@zelenikras.si.

 

Na podlagi prejete prijavnice vam bomo izstavili račun za plačilo kotizacije, ki znaša 110,00 EUR + DDV (134,20 EUR). Za potrditev prijave šteje plačana kotizacija. Pretežni del stroškov izobraževanja krije RDO iz sredstev za izvedbo letnega programa dela.

Tečaj za lokalne turistične vodnike vključuje:

 • izobraževanje po programu v obsegu 50 ur teoretičnega dela (sejna soba Park vojaške zgodovine Pivka)
 • 10 ur praktičnega dela na terenu (vodena avtobusna ekskurzija - praktične vaje vodenja)
 • samostojno seminarsko delo (pogoj za teoretični del izpita)
 • izpit za lokalne turistične vodnike (praktični del izpita)
 • e-gradivo predavanj

 

Izpit za vodnike je sestavljen iz seminarske naloge in praktičnega izpita. Pogoja za pristop k praktičnemu delu izpita je 80% prisotnost na predavanjih in izdelava seminarske naloge. Seminarske naloge bo pregledala komisija, ki bo ocenjevala udeležence na praktičnem delu izpita. Po uspešno opravljenem izpitu dobi udeleženec vodniško izkaznico in vpis v register lokalnih turističnih vodnikov.

 

PRIJAVNICA 

VABILO

URNIK PREDAVANJ

 

 

 

 

 

 

Vsebina predavanj:

 • Uvod s predstavitvijo destinacije in poudarki trajnostnega turizma
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Botanika
 • Favna
 • Vrste in načini vodenja
 • Nastopanje v javnosti
 • Bonton in kodeks vodnikov
 • Tehnika vodenja na avtobusu
 • Postopek v problematičnih situacijah
 • Kulinarika Zeleni kras
 • Uporaba zgodb v turističnem vodenju
 • Prva pomoč
 • Zakonodaja
 • Psihologija za turistične vodnike
 • Specialna vodenja – pohodništvo
 • Specialna vodenja – kolesarstvo
 • Registracija dejavnosti

 

Seminarska naloga:

 • Vsak vodnik pripravi predlog vodenja (po lastni izbiri)
 • Eno ali več dnevni programi
 • Seminarska naloga mora vključevati vsebinski del in tehnični itinerarij

 

Praktični izpit:

 • Vsak udeleženec odvodi 15 minutni odsek itinerarija poti (na avtobusu in terenu)
 • Vrstni red udeležencev bo določen z žrebom, komisija bo razpored predstavila na avtobusu
 • Ocenjevali bomo podano vsebino, nastop in ravnanje v morebitnih problematičnih situacijah.